Livet i nye former

Livet er levet af historier og gentænkning

Hvordan lyder det, når en ældre borgers personlige fortælling omskrives til novelle, essay, tegneserie eller digt? Den udfordring har tre unge forfattere og en tegner taget op og resultatet blev præsenteret på kbh læser under titlen Fire fortællinger fra en nær fortid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Af Jessie Nørgaard
 
Projektet, som de fire unge har deltaget i, har budt på en række benspænd. Det har været en genreleg, hvor den enkelte har skullet formidle inden for disses snævre rammer. Men et endnu større benspænd har været, hvordan et andet menneskes lange liv fortælles i den korte form, som novellen, digtet, essayet og tegneserien præsenterer.
For digteren Irmelin Prehn forsøges der at skabe en ramme om den ældre Gerdas liv ved at tegne en streg. En streg, der begynder ved 1921 - året, hvor Gerda blev født. Men henover linjen danser livet og tilbyder utallige nedslagspunkter, hvor stort og småt alt sammen får betydning i den store fortælling.

Kan man dele en småkage?
Livet kan fortælles ud fra de store begivenheder. Som i Johan F. Krarups tegneserie om Allan, der sammen med kammeraten Bent sprænger en jernbane i luften i modstandskampen under 2. Verdenskrig. Men livet fortælles i lige så høj grad ud fra de små begivenheder – og begivenheder, der aldrig indtraf.
I Rasmus Nikolajsens novelle Uheld stilles det noget sære spørgsmål, om man kan dele en småkage? Og hvad det egentlig betyder, om man får den ene eller anden halvdel af småkagen? Ville Gunnar have været en anden, hvis han ikke var blevet kørt ned af en cyklist, den dag han steg ud af bussen på vej hjem efter at have været i Magasin for at købe en gave til Birgit?
 
Livet som gentænkning
Fælles for alle fortællingerne er, at de er oplevet liv. Det er den enkelte borgers fortælling om sig selv oplevet gennem fire unge mennesker. Det er ikke den fulde fortælling. Den kan langt fra rummes i de fire genrer. Ej heller er nøjagtigheden eller detaljeringsgraden i fortællingerne stor. Og det er da heller ikke begivenhederne, der er interessante, som Katrine Hornstrup Yde må erkende i sit møde med Jørgen, men i stedet tankerne og gentænkningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
’Fire fortællinger fra en nær fortid’ er et projekt, der er blevet til i anledning af litteraturfestivalen kbh læser og er et samarbejde mellem Plejehjemmet Rosenborgcentret og Københavns Hovedbibliotek. De medvirkende forfattere og tegner er Rasmus Nikolajsen, Irmelin Prehn, Johan F. Krarup og Katrine Hornstrup Yde

___________________________________________________________________