Kolofon

Den tidligere trykte udgave:
ISSN nr: 1902-3405
Oplag: 9000 eksemplarer.
Design: All Is Visual // www.allisvisual.dk
 
Overgrunden online:
ISSN nr: 1902-3413

Siteudvikler: Vibeke Nielsen.
 
Overgrunden på tryk udgaves af:
Martin Madsen, CVR: 31 14 02 42
Brian Stevn Hansen - brian@overgrunden.dk